Månadens bibelverser

Tema: Kristet liv, kristen generositet
Hela skaran av de troende var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde som sitt eget, utan de hade allting gemensamt.
Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla.
Det fanns ingen bland dem som led nöd, ty alla som ägde jord eller hus sålde detta och kom med betalningen för det sålda och lade den för apostlarnas fötter.
Sedan delade man ut åt var och en efter hans behov.
Apostlagärningarna 4:32-35

Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder när han ser honom lida nöd, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?
Kära barn, låt oss älska inte med ord eller tungan, utan i gärning och sanning!
1 Johannes brev 3:17-18

Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse.
Kristus tjänade inte sig själv utan bar våra svagheter.
Romarbrevet 15:1-3

Ja, dela ditt bröd åt den hungrige,
skaffa de fattiga och hemlösa husrum
och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.
Då ska ditt ljus bryta fram
som morgonrodnaden.
Jesaja 58:7-8

Jesus sade till sina lärjungar:
"Om någon vil följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det."
Matteus 16:24-25Månadens författarcitat

Den unga församlingen i Jerusalem visade Guds kärlek i handling. Man delade med sig. Såg till att ingen behövde lida nöd. "...åt var och en efter hans behov" kan vi läsa i Apostlagärningarna.
Bland de första beslut som togs var att organisera matutdelning till de fattiga.
Och de vann människornas aktning. Med respekt och förvåning sa man om församlingen: "Se hur de älskar varandra."

......Självförverkligande är tidens melodi. Och risken är stor att detta slår igenom i kristen förkunnelse,
Frälsningen blir en privatsak där livets mål och mening begränsas till att jag själv mår bra. För att engagera sig är kravet ofta att det ska "ge mig något".
Men att gå i Mästarens fotspår är att glömma sig själv.

Ingemar Helmner "Meningsfullt liv"