Månadens bibelverser

Tema: Guds ljus och ljusets barn

Ty den Gud som sade: "Ljus ska lysa fram ur mörkret", han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken.

Paulus andra brev till korintierna 4:6

Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig.
Se, mörker övertäcker jorden och töcken folken, men över dig uppgår Herren och hans härlighet uppenbaras över dig.
Jesaja 60:1-2

Ja, var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tror.
Första korintierbrevet 1:20-21 

Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi såg hans härlighet, liksom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.
Johannes 1:14

Ha alltså ingen del i sådant. Ni var ju förut i mörker men nu är ni ljus i Herren; vandra då som ljusets barn. Ty ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är.
Efesierna 5:7-9

Ty däri består kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen, och detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro.
Johannes första brev 5:3-4

Inför Gud som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som under Pontius Pilatus vittnade med den goda bekännelsen, manar jag dig att själv utan fläck och klander hålla vad jag har bjudit dig, intill vår Herres Jesu Kristi uppenbarelse,
vilken den salige, ende härskaren ska låta oss se när tiden är inne, han som är konungarnas konung och herrarnas herre,  han som allena bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.
Paulus andra brev till Timoteus 6:13-16  

Månadens författarcitat

"Vänligt över jorden glänser
strålen av ett himmelskt hopp.
Stilla inom tidens gränser
evighetens sol går opp.
Ack, så stilla att mitt öga
hennes sken fördraga må
och Guds dolda råd förstå.

Ej av världens vise kändes
den oändligt Vises råd.
Kristus kom, och dagen tändes,
full av sanning och av nåd.
Sanning för de trognas blickar,
nåd för ångerfulla bröst.
Så fick jorden ljus och tröst.

Sälla äro de som höra
vad den evigt Gode lärt,
de som älska, de som göra
vad den Helige begärt,
de som, ledda av hans Ande,
lysta av hans milda ljus,
nalka sig till Faderns hus.

Deras tro skall övervinna
tidens otro, jordens flärd.
Deras kärlek skön skall brinna
i den kärlekslösa värld.
Deras hopp i tidens skiften
och i livets aftonstund
vilar på sin klippas grund.

Milda sken av Faderns ära,
dina rena strålar sprid
kring vår jord, att hon må bära
ljus och tröst och dygd och frid,
att hon må en förgård bliva
till den himmel, dit du vill
samla dem, dig höra till."

Johan Olof Wallin