Månadens bibelverser

Tema: Se vi går upp till Jerusalem

" Och han vandrade från stad till stad och från by till by och undervisade folket, under det att han fortsatte sin färd till Jerusalem. Och någon frågade honom: »Herre, är det allenast få som bliva frälsta?»
Då svarade han dem: »Kämpen för att komma in genom den trånga dörren; ty många, säger jag eder, ska försöka att komma in och ska dock icke förmå det.  Om husbonden har stått upp och tillslutit dörren, och ni sedan kommer och ställer eder därutanför och klappar på dörren och sägen: 'Herre, låt upp för oss', så skall han svara och säga till eder: 'Jag vet icke varifrån ni är.' Och ni ska då säga: 'Vi har ju ätit och druckit med dig, och du har undervisat på våra gator.'
Men han skall svara: 'Jag säger eder: Jag vet icke varifrån ni ärr gå bort ifrån mig, alla ni ogärningsmän.' Där skall då bliva gråt och tandagnisslan, när ni får se Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, men finner eder själva utkastade.
Ja, människor ska komma från öster och väster, från norr och söder och bliva bordsgäster i Guds rike. Och se, då ska somliga som är de sista bliva de första, och somliga som är de första bliva de sista.
I samma stund kom några fariséer fram och sade till honom: »Begiv dig åstad bort härifrån; ty Herodes vill dräpa dig.» Då svarade han dem: »Gå och säg den räven, att jag i dag och i morgon driver ut onda andar och botar sjuka, och att jag först på tredje dagen är färdig.
Men jag måste vandra i dag och i morgon och i övermorgon, ty det är icke i sin ordning att en profet förgöres annorstädes än i Jerusalem. -- Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som är sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men ni  har icke velat."
Lukas 13:22-34

Och han tog till sig de tolv och sade till dem: »Se, vi går nu upp till Jerusalem, och allt skall fullbordas, som genom profeterna är skrivet om Människosonen. Ty han skall bliva överlämnad åt hedningarna och bliva begabbad och skymfad och bespottad, och de skola gissla honom och döda honom; men på tredje dagen skall han uppstå igen.» Och de förstod intet härav; ja, detta som han talade var dem så fördolt, att de icke fattade vad som sades.
Lukas 18:31-34

Månadens författarcitat

"Se, vi går upp till Jerusalem

i heliga fastetider
att skåda hur Jesus Krist, Guds Son,
i syndares ställe lider.


Se, vi går upp till Jerusalem.
Vem går att med Herren vaka
och, såsom vår himmelske Fader vill,
den smärtfyllda kalken smaka?


Se, vi går upp till Jerusalem,
till Frälsarens kors och pina,
till lammet som offras för världens skuld,
för dina synder och mina.


Se, vi går upp till Jerusalem,
till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt att där han är,
där skall vi med honom vara."
Paul Nilsson