Ord från Bibeln

Byts ut minst en gång i månaden

Tema: Gör er inte bekymmer!


Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad n i ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?.  

(Matteus 6:25)

Och att det såddes bland törnen, det är sagt om den som väl hör ordet men låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse förkväva det så att han blir utan frukt.
(Matteus 18:22)

Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder så ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont.   
(1 Timoteusbrevet 6:6-10)


Har du kanske synpunkter eller frågor?
Mejla till: betaniasellnas@gmail.com

Veckans
författarcitat


"Var inte bekymrade för ert liv!" Med andra ord säger Herren: "Det enda du ska vara verkligt rädd om är ditt förhållande till mig." Sunda förnuftet ropar högt och säger: "Det där är absurt! Jag måste ju tänka på vad jag ska äta och dricka."
Och akta dig för att släppa in den tanken att ett sådant påstående görs av någon som inte förstår våra speciella omständigheter. Jesus Kristus känner oss bättre än vad vi själva gör, och han säger att vi inte ska tänka på sådana saker så att de blir det angelägnaste i livet. Så snart det börjar råda konkurrens, försäkra dig då om att det är förhållandet till Gud du aktar främst!

Oswald Chambers, Allt för Honom