Ord från Bibeln

Byts ut minst en gång i månaden

Tema: Synden

Ty vi vet att lagen är ett verk av Guds Ande,  men jag har en syndig natur och är såld till slav under synden. Jag förstår inte att jag handlar som jag gör. Jag gör inte vad jag vill utan vad jag hatar, det gör jag.
Men om det som jag gör är mot min vilja innebär detta, att jag instämmer med lagen och erkänner att den är god. Då är det i verkligheten inte längre jag som utför gärningen utan synden som bor i mig. Ty jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min syndiga natur. Viljan till det goda finns visserligen hos mig, men inte förmågan att göra det goda.
Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. När jag handlar mot min vilja, då är det inte jag som utför gärningen utan synden som bor i mig.
...Vem kan frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack - genom Jesus Kristus, vår Herre!
...De som behärskas av sin syndiga natur får sin livsinriktning bestämd av den, och de som behärskas av Anden får sin livsinriktning bestämd av Anden. Det som den syndiga naturen trår efter leder till död, men det som Anden trår efter leder till liv och frid.
Ty den syndiga naturens åtrå är fiendskap mot Gud. Den böjer sig inte under Guds lag och kan inte heller göra det. De som behärskas av sin syndiga natur kan omöjligen behaga Gud.
Men ni behärskas inte av er syndiga natur utan av Anden, om nu Guds Ande verkligen bor i er.
Rom 7:14-20,24,  8:5-9
Har du kanske synpunkter eller frågor?
Mejla till: betaniasellnas@gmail.com

Veckans
författarcitat

Synden är något grundläggande hos oss. Det är inte att handa orättfärdigt, det är att vara orättfärdig,att leva i ett avsiktligt och uttalat oberoende av Gud.
Den kristna tron ser på synden som en verklig makt att räkna med. Andra religioner talar om synder - det är bara Bibeln som talar om synden.
Det är för att vi har glömt bort detta när vi presenterar evangeliet som evangeliets budskap förlorar sitt sting och sin sprängkraft.
Gud lät sin Son bli till synd för att han skulle göra syndaren helig.
...En människa kan inte försona sig själv med Gud - det är Guds sak, försoningen är helt avslutad och fullständig. Men människan bestämmer själv om den ska betyda något för henne.

Oswald Chambers "Allt för Honom"