Ord från Bibeln

Byts ut minst en gång i månaden

Tema: Den Helige Andes eld

"Den Gud som svarar med eld, han är Gud." Allt folket svarade (Elia): "Ditt förslag är gott."

(1 Konungaboken 18:24)

Johannes (Döparen) svarade dem allesammans: "Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er i den Helige Ande och eld."
(Lukas 3:16)

"Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna skulle jag inte vilja att den redan var tänd. Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat."
(Jesus i Lukas 12:49-50)

"Men när den Helige Ande kommer över, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och i Samarien och ända till jordens yttersta gräns.".
(Jesus i Apostlagärningarna 1:8)

När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det uppfyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den Helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.
(Apostlagärningarna 2:1-4)

Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren.
(Romarbrevet 12:11)


Har du kanske synpunkter eller frågor?
Mejla till: betaniasellnas@gmail.com

Veckans
författarcitat

Eld från himlen, kom!
Hjärtats helgedom
väntar på din glöd och kraft.
Fyll min själ med liv,
Jesu kärlek giv
vida mer än förr jag haft.


Bränn bort allt i mig
som ej gläder dig.
Låt mig renas i ditt blod.
Låt allt själviskt dö,
brännas bort som hö,
sänk mig djupt i nådens flod.

Håll mig fast var stund
i ditt fridsförbund
med din kärleks starka hand,
att jag aldrig går
bort från dina spår.
Led mig med din starka hand.

Uti himlens höjd
blir det idel fröjd,
ingen smärta finnes där.
Lovet brusar fram
till Guds dyra Lamm,
evig, evig glädjen är.

T B Barratt


Nu brinner Guds eld i mitt hjärta,
jag trälar ej mer, jag är fri.
Gud borttog min synd och dess smärta.
Min natt är för evigt förbi.
T B Barratt


O Gud, du klara, rena låga,
sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld!
Den ger oss mod att allting våga,
sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld!
Se ned till oss och giv oss här
din Ande som utlovad är
och än en pingst åt oss beskär.
Sänd din eld :/

Elias Gud,
vårt rop besvara!
Sänd din eld :/
Hjälp oss att alltid redo vara!
Sänd din eld :/
Att helt oss rena du förmår,
o låt din härlighet bi vår!
Från våra hjärtan bönen går.
Sänd din eld :/

Din eld behövs för hjärtan kalla.
Sänd din eld :/
Den värmer och förnyar alla.
Sänd din eld :/
Att leva rätt den styrka ger,
att likna Jesus mer och mer.
I längtan därför nu vi ber:
Sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld!
William Booth