Månadens bibelverser

Tema: Gud undervisar den enfaldige
Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de enfaldiga.
Jesus i Matteus 11:25

Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?
Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap, Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.
Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor.

1 Korintierbrevet 1:20-25


Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus.
Johannes första brev 5:20

Månadens författarcitat

"Strax efter min omvändelse gick jag ut i byarna för att vittna. Jag hade en god utbildning och var tämligen hemmastadd i Bibeln, så jag ansåg mig själv i stånd att undervisa byfolket. Många var icke-läskunniga kvinnor.
Efter några besök kom jag underfund med att trots sin analfabetism hade dessa kvinnor en god kunskap om Jesus Kristus. Jag kunde innehållet i den bok som de försökte stava sig fram i. Men de kände Honom som boken talade om.
Jag hade mycket av mig själv; de hade mycket av den helige Ande.
...Gud vare tack att han fortsätter att uppenbara sig för de enfaldiga!"
Watchman Nee