Månadens bibelverser

Tema: Kämpa trons goda kamp!
Gå in genom den trånga porten!
Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.
Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.
Jesus i Matteus 7:13-14

Kämpa för att komma in genom den trånga porten! Ty många, säger jag er, ska försöka komma in men inte kunna det.
Jesus i Lukas 13:24

När kungen kom in för att se sina gäster, lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sade till honom:
"Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder?
Mannen teg. Då sade kungen till tjänarna:
"Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför!
Matteus 22:11-13
  
Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet!
1 Timoteusbrevet 6:12

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.
2 Timoteusbrevet 4:7

Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så ska Kristus lysa över dig!
Efesierbrevet 5:14

Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona!
Uppenbarelseboken 3:11 


Månadens författarcitat

Ingen hinner fram till den eviga ron
som sig ej eldigt framtränger.
Själen måste utstå en kamp för den tron,
varpå vår salighet hänger.
Porten kallas trång, och vägen heter smal,
hela Herrens nåd är ställd uti ditt val,
men här gäller tränga, ja, tränga sig fram,
annars är himlen förlorad.

2.
Hindren äro många. Gör motstånd, min själ,
Satan dig nåden ej unnar.
Träng dig framom allt som vill hindra ditt väl,
övergiv världenes brunnar.
Lyd ej deras röst som ropar: Följ med oss!
Ty, min dyra själ, du måste då förgås.
Nej, för Jesu kärlek, jag råder och ber:
Strid i Guds kraft för din krona.

3.
Härlighetens himmel är värd all din flit,
värd all din bön och din längtan.
Ingen ångrar sig, som har väl hunnit dit,
kronan förtjänar din trängtan.
Därför vakna upp och se dig flitigt om,
gör dig väl beredd till Herrens stora dom.
Bröllopskläder fordras av var och en själ,
som in i staden skall komma.

4.
Aldrig blir du insläppt i himmelens land,
tro mig, o själ, vad jag säger,
aldrig kastas ankar på himmelens strand,
om du sann tro icke äger.
Tron skall rädda dig, så framt du räddas skall;
därför, käre, hör och res dig från ditt fall,
bättra dig och tro Jesu ljuvliga ord.
Detta, ja, detta är vägen.

5.
Hela vida världen Gud bjuder och ber:
Kämpa för sällhetens krona.
Herren dig av nåde den skatten visst ger,
sträva därefter i trona.
Himlafaderns hand är utsträckt till din själ,
Frälsarn klappar på, han ömmar för ditt väl,
nådens helge Ande vill störa din sömn.
Salig är du, om du vaknar.

Lars Linderot