Månadens bibelverser

Tema: Gud har älskat oss innan jordens grund blev lagd

Välsignad vare Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader, som har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, i Kristus.

I honom utvalde han oss, innan världens grund var lagd, till att vara heliga och utan fläck i hans ögon. I sin kärlek förutbestämde han oss till att upptas som hans barn, enligt sin viljas goda behag, genom Jesus Kristus.

Efesierbrevet 1:5

Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.

 I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder,

 i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.

Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.

 Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.
Kolosserbrevet 1:13-17

Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.
Titusbrevet 3:4-6

Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.  Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.  Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. 1 Johannesbrevet 3:1-4

Månadens författarcitat

"Gud mig älskat har förrän världen var.
Tänk en sådan höjd av kärlek!
Än han är sig lik, än i kärlek rik.
om än jag försmått hans kärlek.
Han av evighet beslutat inom sig
att från mörkrets herravälde frälsa mig.
Gud mig älskat har förrän världen var.
Tänk en sådan höjd av kärlek!

Sonen sände han mig till Frälserman.
Tänk en sådan höjd av kärlek!
Sonen huld och kär, Faderns avbild är
och bevisar bäst hans kärlek.
Genom honom han besegrat dödens makt,
liv och oförgänglighet i ljuset bragt.
Sonen sände han mig till Frälserman.
Tänk en sådan höjd av kärlek!

Han uppsökte mig på min villostig.
Tänk en sådan höjd av kärlek!
Jag nu leva får varje dag som går
i hans underbara kärlek.
Han mig slutit tätt intill sitt hulda bröst,
där jag äga får hans rika kärlekströst.
Han uppsökte mig på min villostig, 
Tänk en sådan höjd av kärlek!

Allt vad Gud beskär idel kärlek är.
Tänk en sådan höjd av kärlek!
Ej jag finner ord här på denna jord
att beskriva rätt Guds kärlek.
Ej den tar slut med vad jag här undfår.
Mig en evig fröjd och sällhet återstår.
Mig en evig fröjd och sällhet återstår.
Allt vad Gud beskär idel kärlek är.
Tänk en sådan höjd av kärlek!"