"Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike." Läs mer under fliken Citat!

Aktuellt: Vår-sommar 2024 


Söndag 9 juni kl 11.
Gudstjänst med predikan.

-----------------------------------

Lördag 10, söndag 11 augusti kl 19
Logmöten med Göran Isaksson och flera. Servering.
Lördag countrygospelgala. Korvgrillning. 
 

Digitala Gudstjänster

av Mats Jansson