"Men allt det det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skull räknat som förlust." Läs mer under fliken Citat!

Aktuellt: Höst 2022

Tisdagar kl 18.00
Bibelläsning, samtal och bön.

Söndag 2 oktober kl 11.00

Gudstjänst med predikan av Mats Jansson: Församlingen -Guds hemliga vapen.


 


Digitala Gudstjänster

av Mats Jansson